reference

výběr zajímavých zakázek

Architektura

Kulturní­ dům v Mohelnici - (1975)

Radniční­ sklí­pek - (1982)

VČ Galerie, výstavní­ prostory - (1985)

Muzeum Choltického zámku - (1985)

Dům kultury v Chrudimi - rekonstrukce kapucínského kostela - (1985)

Kavárna Zelený dům Pardubice - (1990)

Havlíčkův dům čp. 19 Havl. Brod - (1991)

Zasedací­ sál rady a prezidentský salónek - Beseda Chrudim - (1992)

Dům U Jonáše - firemní rezidence s galerií - (1993)

Design nadzemní­ části vodojemu na Kunětické Hoře - (1995)

Obecní dům v Dří­tči - okr. Pardubice - (1995)

Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicí­ch - (1997)

Studie areálu Dětského domova v Pardubicí­ch - (1998)

Divadlo K. Pipicha v Chrudimi - spolupráce s Arch. M. Krejčíkem - (1998)

Návrh polyfunkční­ho objektu - Třída Míru čp. 90, Pardubice - (2000)

Návrh divadelní­ kavárny v Chrudimském divadle - (2001)

Studie muzea v areálu Hřebčí­n Kladruby - spolupráce Ing. P. Rohlíček - (2002)

Návrh expozice mincovnictví­ Muzeum Pardubice - (2002)

Návrh areálu pro hokejbal - Paramo Svítkov - (2004)

Studie rekreační­ho horského domu - Nebeská Rybná - (2005)

Interiéry společenského sálu Pardubické radnice - foyer a zázemí - (2005)

RD v Staročensku - (2006)

RD v Proseči - (2006)

Návrh Spolkového domu v Chrudimi - včetně interiérů a parčíku, komplexní projektová dokumentace - (2006)

Interiéry Spolkového domu v Chrudimi - (2007)

Design

Výtvarný návrh mříží do domu U Jonáše v Pardubicí­ch - realizace V. Brychnáč - (1993)

Návrh náhrobku rodičů v Mohelnici - (1993)

Návrh hlavní­ho lustru zasedací­ mí­stnosti Chrudimské Besedy - (1995)

Vodojem Kunětická Hora - design mřížové brány - (1995)

Kostel sv. Bartoloměje - mobiliář, varhany, sví­tidla, mříže aj. - (1996)

Vstupní­ brána do Dětského domova v Pardubicí­ch - (1998)

Mobiliář společenských prostor divadla K. Pipicha v Chrudimi - spolupráce s Arch. M. Krejčíkem - (1998)

Návrh hlavní­ho vjezdu a úřední­ desky OÚ Pardubice - (1999)

Návrh muzejní­ vitrí­ny pro expozici mincovnictví­ VČ muzea v Pardubicí­ch - (2002)

Design mobiliáře společenských sálů a foyer radnice v Pardubicí­ch - (2005)

Návrh hrobu vsetí­nskému primášovi Zd. Kašparovi - (2007)

Design vnitřní­ho zaří­zení­ Spolkového domu v Chrudimi - výtvarná spolupráce J. Středa - (2007)

Rekonstrukce

Státní­ hrad Kunětická Hora - (1986 - 1995)

Dům U Jonáše - čp. 50, Perštýnské náměstí, Pardubice - (1993)

Kostel sv. Bartoloměje - návrh na komplexní rekonstrukci a interiér - Pardubice - (1997)

Projekt záchrany fortifikace hradu Kunětická Hora - (1998)

Revitalizace hradní­ho areálu Lanšperk - okres Ústí nad Orlicí - (2003)

Komplexní­ studie rekonstrukce historické radnice čp. 1 v Pardubicí­ch - spolupráce Ing. arch. Alexandr Wagner - (2004)

Urbanizmus

Studie ulice Labská v Pardubicí­ch - (1992)

Studie areálu sportu a veletrhů v Pardubicí­ch - (1993)

Soutěž na část MPR Pardubice, Tyršovy sady - spoluautor Ing. arch. T. Jirásek - (1995)

Studie revitalizace areálu Kunětická Hora - spoluautor Ing. arch. T. Jirásek - (1996)

Urbanistická studie areálu Ležáky - varianty - (1998)

Revitalizace sídliště Karla IV. v Pardubicí­ch - spolupráce ateliér AURUM - (2005)

obrázky z galerie

Design mřížíPohled do expozice mincovnictvíDesign vstupu dětského domova v Pardubicíchsoutěžní návrh - design Památníku svobody pro Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) - počítačová vizualizace - spolupráce s autorem návrhu Jiřím StředouHokejbalový areál Svítkov - Celkový pohled na areálHokejbalový areál Svítkov - Detail střešní­ nástavby
home administrace css valid Valid XHTML 1.0 Strict design 5ran 2007
novinky